Городской лагерь

Каникулы в школе Start Now — время открывать новое в себе и окружающем мире. Ждем на наши программы подростков, которые готовы искать и находить, развиваться и создавать. У нас они всегда найдут свою программу, своих преподавателей и своих друзей. Наши летние программы пройдут в нескольких традиционных локациях: -пространство CAMPUS (Борщаговская, 128, метро КПИ) -школа START NOW (бул. Шевченко, 36Б, метро УНИВЕРСИТЕТ) -культурное пространство Educatorium (ул. Рейтарская, 5Б, метро Золотые ворота)

Тренинг уверенного поведения и ораторского искусства
Найди профессию
Общение и лидерство
Учимся учиться с интересом
Тренинг уверенного поведения и ораторского искусства

ТРЕНІНГ ораторської майстерності та ВПЕВНЕНОЇ ПОВЕДІНКИ: вчимося виступати і спілкуватися (10-12 років)

Спілкування - це те, що ми робимо щодня. Від того, наскільки вміло ми це робимо може залежати якість наших відносин з іншими. Тема взаємодії є актульною для підлітків, адже саме в цей період спілкування з однолітками виходить на якісно новий рівень і стає однією з найважливіших ціностей для них. І хоча вміння говорити ми набуваємо ще в дитинстві, по мірі дорослішання виявляється, що комунікація - це складний багатокомпонентний процес. І залежить він не просто від вміння говорити, а ще й від розуміння власних почуттів, вміння чути співрозмовника, навичок впевненої поведінки та інших психологічних аспектів. 

Наша програма допоможе розібратися у власних і чужих почуттях, буде вчити розуміти і приймати себе і оточуючих, взаємодіяти, співпрацювати, дружити. Психологічні ігри, командний квест - інструменти, які роблять програму не тільки корисною, але також дуже живою і веселою.

Підлітки будуть вчитися виступати перед аудиторією, представляти себе, знаходити засоби власної виразності, імпровізувати. Вони спробують себе у командній роботі, будуть вчитися домовлятися, приймати спільні рішення і нести відповідальність.

Програму проводить Дарина Аітова.

План занять

ДЕНЬ 1. Знайомство. Самі створюємо правила. Яке перше враження ми справляємо на оточуючих. Вчимося презентувати себе групі.

ДЕНЬ 2. Наші емоції і почуття. Чому важливо розуміти свої і чужі почуття? Які емоції і почуття є для нас провідними? Як ми їх висловлюємо? Емоції, які важко контролювати при спілкуванні. Вчимося їх опановувати.

ДЕНЬ 3. Вербальна комунікація. Тренуємося у висловлюванні думок.

ДЕНЬ 4. Невербальна комунікація. Вчимося розуміти співрозмовника без слів.

ДЕНЬ 5. Впевненість. Як вона в нас формується. Вчимося  впевненій поведінці.

ДЕНЬ 6. Креативність мовлення. Сторітеллінг, імпровізація. За допомогою “Rory’s Story Cubes” створюємо історії.

ДЕНЬ 7. Активне слухання. Тренуємося у слуханні.

ДЕНЬ 8. Публічні виступи. Готуємося та виступаємо перед аудиторією.

Місце: бульвар Шевченка, 36Б, вхід через арку з вул. М.Коцюбинського, 12, метро Університет.

Час: 10:00 до 14:00

ВАРТІСТЬ: 3200 грн.

ЗНИЖКА ЗА ОПЛАТУ до 10 серпня - 2800 грн.

У вартість включено обід, чайні паузи.

Спеціальні знижки для дітей-переселенців із зони АТО і Криму, а також для дітей з багатодітних сімей.

 

Найди профессию

Найди профессию с Ольгой Сапельник и другими (14-16 лет)

Вопрос выбора профессии в 14-16 лет очень актуален. Бывает, что сделать выбор сложно из-за того, что интересно слишком многое, а бывает, подросток не может найти ничего, что могло бы его по-настоящему заинтересовать. Мы уверены, что талант есть в глубине (а иногда не в такой уж и глубине) каждого, надо только поверить в себя и подтолкнуть к размышлениям об этом. А еще – попробовать окунуться в разные сферы деятельности, примерить на себя разные профессии, пройти ряд тестов, которые помогут определить сильные стороны подростков. Кроме того, мы проанализируем, какие навыки и умения будут востребованы в будущем и начинаем тренировать эти навыки.

План занятий

1. Знакомство. Профессии и навыки будущего. Типы интеллекта: как определить, на что ты способен? Уточняем свои предпочтения и мотивы в игре «Собеседование с профконсультантом».

2. Профессии в бизнесе. С чего начинается бизнес? Что такое маркетинг? Развиваем предпринимательское мышление.

3. Сфера закона и порядка, юридические профессии. Учимся мыслить логически, совершенствуем навыки публичного выступления, переговоров. Игра «Выступление в суде».

4. Профессии в ІТ-сфере. Навык IT-грамотности. Разбираемся в многообразии задач, которые решают ІТ-специалисты. Размышляем о развитии цифровых технологий и возможности открытия искусственного интеллекта.

5. Профессии связанные с биологией. Научные и прикладные исследования в биологии, медицине, ветеринарии, фермерстве. Тренируем навык критического мышления, учимся устанавливать причинно-следственные связи.

6. Особенности профессиональной сферы «Человек – Человек», что такое этика профессионала. Психология как профессия. Как развить эмоциональный интеллект? Определяем свой тип личности.

7. Творческие профессии. Развиваем личную креативность: воображене, оригинальность, смелость, способность находить неочевидные решения.

8. Итоги профтестирования. Большая игра "Обустраиваем плавучий остров".

Программу ведут Ольга Сапельник, Татьяна Патокова, Татьяна Чорная, Евгений Козинский, София Волконович, Надежда Тарасова.

Место: Школа Start Now, ул. М.Коцюбинского, 12

Время: 10:00-14:00

СТОИМОСТЬ:  3500 грн.

Скидки за РАННЮЮ оплату (до 10 августа3100 грн

Специальные скидки для наших учеников, семей, эвакуированных из зоны АТО, многодетных семей.

В стоимость входит ежедневный обед, чайные паузы.

 

 

Общение и лидерство

Общение и лидерство с Юлией Дробчак (13-16 лет)

Это программа для тех подростков 13-16 лет, кому важно развить навыки коммуникации (со сверстниками, взрослыми, родными), кто хочет воспитать в себе лидерские качества.

Общение в подростковом возрасте приобретает исключительную значимость. Взаимодействуя со сверстниками, подростки познают окружающий мир, себя и друг друга. И от того, насколько эффективно они научатся строить эти отношения, зависит многое в дальнейшем становлении личности. 

На занятиях ребята учатся слушать и слышать, находить выходы из конфликтных ситуаций. Мы говорим с ребятами о том, как распознать свои сильные стороны, воспитать уверенность в себе, научиться расставлять приоритеты и добиваться своих целей. Тренинг проходит в виде игр и заданий, которые учат работать в команде, выступать перед аудиторией, отстаивать свои взгляды.

Занятия ведeт психолог Юлия Дробчак.

План занятий

1. Общение: почему так важно, а иногда так сложно? Разбираем позиции в общении.
2. Как расположить к себе собеседника? Знакомимся с правилами восприятия друг друга. 
3. Невербальная коммуникация. Физиогномика. Учимся «читать» лицо собеседника.
4. Невербальная коммуникация. Границы и дистанция в общении. Что может рассказать о человеке его походка?
5. Портрет лидера. Какие качества необходимы современному человеку? Определяем свои сильные стороны.
6. Навыки лидера – целеполагание, планирование, реализация. Учимся «правильно» мечтать и действовать. Игра «Зайди в круг».
7. Навыки лидера – разрешение конфликтов. Игра «Встреча на мосту». 
8. Навыки лидера – сотрудничество. Учимся работать в команде. Упражнение «Башня».

Место: Школа Start Now

Время: 14:30-18:30

СТОИМОСТЬ:  3200 грн.

Скидки за РАННЮЮ оплату (до 10 августа2800 грн

Специальные скидки для наших учеников, семей, эвакуированных из зоны АТО, многодетных семей.

В стоимость входит ежедневный обед, экскурсия и квест.

Учимся учиться с интересом

Учимся учиться с интересом: развиваем навыки самоорганизации и успешной учебы (13-16 лет) 

Умение самообучаться и сохранять желание учиться новому на протяжении всей жизни - это одни из самых важных и востребованных навыков в современном мире. Навыки эти составные, включают в себя множество других - начиная от навыков управления вниманием и заканчивая навыками самомотивации и самоорганизации. Наш курс познакомит ребят с тем, как работаем наше мышление, как происходит процесс запоминания и т.д., даст возможность начать формирование практических навыков, которые помогут активнее усваивать информацию, быть внимательнее, эффективнее использовать свое время, совершенствовать коммуникативные способности. Все занятия проходят в виде игр, тестов, экспериментов, которые позволяют ребятам самим сделать важные для них выводы.

План занятий

1. Знакомство. Сбор ожиданий участников и установление правил совместной работы. Зачем нам учиться? Мотивация при обучении.
2. Целеполагание. Стратегический уровень самоорганизации: ЦЕЛИ, ПЛАНЫ, ПРОЕКТЫ в основных сферах жизни. Учимся отличать цель от мечты, осваиваем технику SMART.
3. Самоменеджмент. Оперативный уровень самоорганизации: ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДЕЛА. Учимся управлять своими делами, временем.
4. Мышление. Разбираем операции мышления и отслеживаем их на практике у себя. Определяем собственный тип мышления. Практикуем способы активизации мышления.
5. Память.Как мы запоминаем? Почему одной ночи может быть недостаточно для усвоения материала? Диагностируем собственную память. Изучаем мнемонические приемы для более эффективного запоминания.
6. Внимание. Диагностируем и развиваем внимание с помощью методик "Таблицы Шульте" и др. Учимся приемам концентрации внимания. 
7. Навыки необходимые в обучении. Креативность, коммуникативность. Развиваем воображение и умение доносить свои мысли. Играем в кубики “Rory’s Story Cubes”.
8. Навыки будущего. Знакомимся с навыками, которые нужно начинать развивать уже сегодня, чтобы быть успешными в будущем. Итоговое занятие, на котором мы анализируем и практикуемся в приобретённых навыках.

Место: Школа Start Now, ул. М.Коцюбинского 12

Время: 14:30-18:30

СТОИМОСТЬ:  3200 грн.

Скидки за РАННЮЮ оплату (до 10 августа2800 грн

Специальные скидки для наших учеников, семей, эвакуированных из зоны АТО, многодетных семей.

В стоимость входит ежедневный обед, чайные паузы.

Я и все-все-все
Мультимедийная журналистика
Лаборатория стартап-проектов
Найди профессию
Эмоциональный интеллект
Медико-биологический тренинг
Я и все-все-все

 

Одне з головних завдань початку підліткового віку: як навчитись взаємодіяти з іншими, залишаючись собою. Але це не завжди легко втілити в життя, адже ще немає чіткого уявлення про себе і мало відомі варіанти, як входити в новий колектив, знаходити друзів, вирішувати конфлікти.  Але існує інструмент за допомогою якого легко та цікавого можна відслідкувати свої звичайні стратегії поведінки та відпрацювати нові, більш продуктивні варіанти взаємодії- це Гра. Протягом нашої програми ми будемо грати в настільні ігри, які є стандартизованими саме для підліткового віку, щоб допомогти зрозуміти себе, свої почуття, побачити та проаналізувати поведінку інших і навчитися взаємодіяти у групі. Наші заняття збудувані таким чином, що ми будемо кожного дня грати в настільну гру, аналізувати, як це схоже на те, що відбувається з нами зазвичай у житті та за допомогою інших психологічних інструментів, проектів, обговерення, рухливих ігор, моделювання та програвання ситуацій будемо випрацьовувати нові необхідні навички.

Программу веде психолог Дарина Аітова.

 

Програма занять

День 1. Знайомство, презентація себе группі. Граємо в гру “Актівіті”.

Розвиваємо: 

-спонтанність; 

-сміливість;

-впевненість.

День 2. Досліджуємо ємоції. Граємо в гру “Лепешка” (Гюнтер Хорн). 

Гра допомагає:

-опановувати агресію соціально прийнятними нормами;

-просити вибачення, якщо наце є причина;

-відстоювати себе.

День 3. Конфлікти. Вивчаємо свої стратегії поведінки за допомогою гри “Тюрма” (Гюнтер Хорн).

Працюємо над:

-стратегіями поведінки у конфліктних ситуаціях;

-вміння працювати к парі;

-стратегічне мислення.

День 4. Вчимося дружити.  “Псікрети” (Гюнтер Хорн).

За допомогою гри:

-досліджуємо свої індивідуальні особливості;

-випрацьовуємо толерантне ставлення до особливостей інших;

-знаходимо друзів по інтересам.

День 5. Екскурсія.

День 6. Невербальна комунікація. Вчимося слухати та розуміти співрозмовника без слів. Граємо в гру “Діксіт”.

У грі:

-розвиваємо логіку;

-удосконалюємо образне мислення;

-пред’являємо себе группі.

День 7. Вербальна комунікація. Тренуємося у висловлюванні думок. Розвиваємо гнучкість мислення у грі “Хаос” (Гюнтер Хорн).

Вчимося:

-нестандартному мисленню;

-стресостійкості;

-відстоювати свої інтереси.

День 8. Вчимося співпраці. Граємо в командні ігри на вулиці. За допомогою “Командного малювальника” досліджуємо згуртованість групи.

День 9. Ставимо цілі. Розповідаємо історії про себе зараз і в майбутньому та фантазуємо, як цього досягти з кубками “Rory’s Story Cubes”.

День 10. Великий командних квест. 

 

Заняття проходять в приміщенні школи Start Now (бул. Шевченка, 36Б, метро Університет)

ВАРТIСТЬ (включає обід, чайні паузи, матеріали): 3500 грн

Мультимедийная журналистика

Мультимедийная журналистика с Ольгой Чайкой и Еленой Скобало (13-15 лет), CAMPUS, 3500 грн.

Лаборатория стартап-проектов

 

Многие подростки строят планы на будущее, связанные с развитием собственного бизнеса. Согласно статистике, примерно 76% молодых людей сегодня хотят превратить своё хобби в основной источник дохода. И мы рады, что некоторые наши ребята уже начали воплощать свои мечты в действительность.

Наша программа помогает подросткам развить предпринимательское мышление, дает понимание ключевых вопросов, связанных с финансами, организацией, продвижением собственных проектов. И самое главное - ребята не только говорят, но и тренируются в применении своих новых знаний на практике.


Подростки сами определят, над каким проектом они будут работать в своей подгруппе. В ходе подготовки им необходимо будет наладить взаимоотношение в команде, определить роль каждого. Ребята будут проводить брейнстормы и обсуждения, презентовать аудитории свои идеи. В заключении представят готовый проект, который можно воплощать в жизнь.

Опыт предыдущего курса показал, что подростки не боятся браться за трудные, кажущиеся невыполнимыми идеи, готовы работать над ними, добиваясь собственного понимания и результата.
Возможно, не все из учеников станут предпринимателями, но обязательно потренируют навыки критического мышления, будут учиться брать на себя ответственность, вести переговоры, покорять новые горизонты.

 

План занятий

Занятие 1. Знакомство. Формирование команд. Выбор проекта. Общий план работы.

Занятие 2. Оценка рынка, рисков и привлекательности проектов. Выбор финальных идей.

Занятие 3. Анализ целевой аудитории и конкурентов. 

Занятие 4. Маркетинговые исследования, ресурсы. 

Занятие 5. Экскурсия Истории Киевского бизнеса.

Занятие 6. Разработка позиционирования и создания нового бренда. 

Занятие 7. Разработка стратегии, видения и миссии проекта. 

Занятие 8. Составления бизнес-плана. 

Занятие 9. Подготовка и Финальная презентация проектов.

Занятие 10. Квест

 

Программу ведет Сергей Дарда, cпециалист в области маркетинга с опытом работы на различных рынках (FMCG, телекоммуникации, консалтинг) в украинских и западных компаниях, а также в ряде стартап проектов, как в Украине, так и в США.  Имеет диплом МBA (США, 1997) и степень магистра в области технологического предпринимательства (США, 2008). 

 

Место: Креативное пространство Campus (ул. Борщаговская 128, метро КПИ)

Время: 10:00-14:00

СТОИМОСТЬ:  3500 грн.

Специальные скидки для наших учеников, семей, эвакуированных из зоны АТО, многодетных семей.

В стоимость входит ежедневный обед, экскурсия и квест.

Найди профессию

Найди профессию с Ольгой Сапельник и другими (14-16 лет), CAMPUS, 3800 грн.

Эмоциональный интеллект

Эмоциональный интеллект с Юлией Дробчак (13-16 лет), CAMPUS, 3500 грн.

Медико-биологический тренинг

Медико-биологический тренинг с Софией Волконович, Анной Алексенко и другими (13-16 лет), CAMPUS, 3500 грн.

Профессии будущего
Фотопортрет в разных стилях
Финансы и менеджмент
Ораторское искусство и дебаты
Психологические игры
Архитектура и дизайн
Профессии будущего

Профессии будущего с Дариной Аитовой и другими (10-12 лет), START NOW, 3500 грн.

Фотопортрет в разных стилях

Фотопортрет в разных стилях. Создаем портрет в стиле стрит-арт с Сергеем Хандусенко (13-16 лет), CAMPUS, 3800 грн.

Финансы и менеджмент

Финансы и менеджмент с Ларисой Янюк и Сергеем Дардой (13-16 лет), CAMPUS, 3500 грн.

Ораторское искусство и дебаты

Ораторское искусство и дебаты с Сергеем Русаковым (13-16 лет), CAMPUS, 3500 грн.

Психологические игры

Психологические игры. Развиваем навыки коммуникации с Юлией Дробчак (13-16 лет), CAMPUS, 3500 грн.

Архитектура и дизайн

Архитектура и дизайн с Татьяной и Женей Чорными (13-16 лет), EDUCATORIUM, 3800 грн.

Киночат
Я — уникальный.
Креативное фото
Маркетинг и PR
Общение и лидерство
Киночат

Киночат. Развиваем навыки софт-скиллз с Инной Баевой и Сергей Русаков (14-16 лет) CAMPUS, 3500 грн.

Я — уникальный.

Я - уникальный. Развиваем творческие способности с Дариной Аитовой, Женей Чорным, Алиной Скорик (10-12 лет), START NOW, 3500 грн.

Креативное фото

Креативное фото. Экспериментируем с техниками с Сергеем Хандусенко (13-16 лет), CAMPUS, 3800 грн.

Маркетинг и PR

Маркетинг и PR с Сергеем Дардой (13-16 лет), CAMPUS, 3500 грн.

Общение и лидерство

Общение и лидерство с Юлией Дробчак (13-16 лет) CAMPUS, 3500 грн.